Taneční skupina BADIJA

Taneční skupina BADIJA datuje svůj vznik do druhé půli roku 2013. Vznikla na základě společného zájmu všech členek o orientální tance a myšlence dále se v tomto směru vzdělávat.
Hlavním lektorem je tanečnice Halliah. Členkami jsou děvčata od 10 do 20 let – v současné době má skupina 8 stálých členek.
Taneční skupina Badija se věnuje převážně klasickému a modernímu orientálnímu tanci. Tréninky jsou zaměřeny rovněž na zlepšení flexibility, základní taneční dovednosti a taneční výraz (prvky z baletu a moderny). Taneční skupina zkouší vždy několik společných choreografií, zároveň nechává prostor iniciativnějším děvčatům vystupovat s vlastními choreografiemi.
TS Badija vystupuje na školních a společenských akcích v rámci regionu a účastní se tanečních soutěží (Taneční soutěž v rámci festivalu ORIENT DREAM, 5. místo v dětské kategorii skupin).

Březnové soutěže:
20.3.2014 - Rozjezdy pro dětské hvězdy, Kulturní a komunitní centrum Přeštice - sraz ve 13.20h před komunitním centrem
29.3.2014 - soutěž na 5. ročníku festivalu Orient Dream SVČ Pallovka, Plzeň - čas bude upřesněn organizátorem. Minulý rok soutěž začínala už v 8h povinnou prezentací.